kontakt

office@infuse.co.rs

Zakonska regulativa

Zakonska i podzakonska akta na jednom mestu...
Zakoni, pravilnici, uredbe...

Obrasci

Potreban vam je obrazac... stari ili novi... Proverite našu stranicu Obrasci

Programi

Iz velike ponude HARD office programa, neke možete pronaći na našem sajtu

Stranica ažurirana 16.01.2024.

Aktuelni podaci

+

- Neoporezivi iznos, nova cena rada, najniža i najviša osnovica doprinosa

- Najniža osnovica doprinosa za 2024.godinu iznosi 40.143,00

- Najviša osnovica doprinosa za 2024.godinu iznosi 573.470,00

- Neoporezivi iznos zarade iznosi 25.000,00 i primenjuje se od 01.01.2024 do 31.12.2024

- Najniža cena rada po radnom času iznosi 271,00

(Podaci preuzeti iz Sl.glasnik RS br.115/2023)

Aktuelni podaci

+

Dinarski iznosi poreskih oslobodjenja koji stupaju na snagu 01.02.2024. godine

- Naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, tj.do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 5.398,00

- Naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima, a najviše do 9.449,00 mesečno

- Dnevnice za službeno putovanje u zemlji, do iznosa od 3.241,00

- Stipendije i krediti učenika i studenata - u mesečnom iznosu do 41.381,00

- Hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u mesečnom iznosu do 13.497,00

- Jubilarne nagrade zaposlenima, do 26.991,00 godišnje.

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika, do 94.472,00