Aktuelno

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV, u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV i obliku i sadrzini pregleda obracuna PDV objavljenom u Sl.glasniku RS, broj 90/2017 i 117/2017, koji pocinje da se primenjuje 1.jula 2018. godine.

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV
(preuzeto sa sajta Poreske uprave)

Obaveza registrovanja faktura po osnovu kojih su duznici subjekti javnog sektora - pocetak primene 01.03.2018

Zakon o izmenama i dopunama zakona o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transkacijama (Sl. glasnik RS 113/2017)

Najnoviji zakoni objavljeni u Sl.Glasniku 113/2017 od 17.12.2017.

Zakon o porezu na dodatu vrednost - preciscen tekst (Sl.Glasnik RS 113/2017) - vazi od 01.01.2018.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima sa obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS 113/2017)

 

Dokumenta

Na stranicama naseg sajta mozete pronaci dokumenta iz oblasti knjigovodstva za preduzetnike i preduzeca. Kao i do sada, trudicemo se da pratimo desavanja u zakonskoj regulativi i da nasim korisnicima pruzimo brzi nacin da dodju do odredjenih dokumenata. Pored aktuelnih obrazaca, pravilnika, uredbi i zakona, nasim korisnicima, od sada, nudimo i mogucnost da pronadju potrebna misljenja ministarstava.

Programi

U saradnji za Agencijom HARD office, u mogucnosti smo da vam ponudimo nekoliko jednostavnih programa koji ce vase poslovanje ubrzati, unaprediti i olaksati.

saznaj vise

Vesti

Istorija promena na InfUse sajtu

azurirano 08.02.2018.

Aktuelni podaci

azurirano 31.01.2018.

Dinarski iznosi poreskih oslobodjenja koji stupaju na snagu 01.02.2018. godine

- Naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, tj.do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.837,00

- Naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima, a najviše do 6.716,00 mesečno

- Dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.303,00

- Stipendije i krediti učenika i studenata - u mesečnom iznosu do 11.511,00

- Hranarine koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi - u mesečnom iznosu do 9.592,00

- Jubilarne nagrade zaposlenima - do 19.183,00 godišnje.

- Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika - do 67.145,00


Neoporezivi iznos, nova cena rada, najniža i najviša osnovica doprinosa


- Neoporezivi iznos zarade - iznosi 15.000,00 i primenjuje se od 01.01.2018 do 31.01.2019

- Najniža cena rada po radnom času - iznosi 143,00 i primenjuje od 01.01.2018 do 31.12.2018

- Najniža osnovica doprinosa za 2018.godinu - iznosi 23.053,00

- Najviša osnovica doprinosa za 2018.godinu - iznosi 329.330,00

(Podaci preuzeti iz Sl.glasnik RS br.117/2017 od 27.12.2017.)

Aktuelni obrasci


Popisna lista robe

Popis robe sa protekom roka trajanja

Popisna lista reprodukcionog materijala

Popisna lista nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava

Popisna lista zaliha dobara obveznika koji se brisu iz sistema PDV

Popis robe u prometu na malo radi utvrdjivanja normiranog rashoda

Kursna lista

Vremenska prognoza


Web Reputation and Safety:

Rating for infuse.co.rs