kontakt

office@infuse.co.rs

HARD office programi

Jednostavno najbolji - proverite zašto

Image

HOPS POS V3 ESIR

verzija: 3.0

od 12.11.2021

Kada nikom nije padalo na pamet da koristi kasu na računaru - imali smo Pckasu.
Kada je prethodna fiskalizacija nastupila - napravljen je MO-Moneyoperater.
Sa eFiskalizacijom došla je na red i treća verzija programa - HOPS POS V3 ESIR. HARD office je jedna od prvih 10 proizvodjača softvera koja je dobila sertifikat za ESIR fiskalni uređaj.
Uz ogromno iskustvo i više od 30 godina rada u ovoj oblasti, HARD office garantuje da jednostavniji i efikasniji program niste koristili. Ovo je prilika da budete eFiskalizovani na najlakši način, uz odlične uslove i realne troškove.

Saznaj više

Image

RAČUN - eFAKTURA

verzija: 3.46

od 22.01.2024

Avansni račun i konačni račun po avansnom
Servis eFakture za slanje faktura na SEF portal
Jednostavan, pregledan i funkcionalan čak i u probnom periodu od 60 dana, program koji će Vam omogućiti da brzo i efikasno radite svoj posao i pružiti Vam priliku da više vremena uživate u životu.

Konstantnom nadogradnjom i unapređivanjem radnog okruženja potrudili smo se da Vaš posao bude još lakši.
Odaberite kupca, dodajte robu i/ili usluge u željenoj količini i štampajte.
Jednostavnije ne može.


Saznaj više

HOLD - Obračun zarada

verzija: 1.41

od 01.01.2024.

Program za obračun ličnih primanja - zarada, bolovanja, porodiljskog bolovanja, obračune ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o zakupu nepokretnosti i pokretnosti, obračun za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina, obračun ličnih primanja preduzetnika i osnivaca - uvek prilagodjen najnovijim propisima.

Omogućena je isplata više akontacija; Obračun na osnovu bruto ili neto osnovica; Obračun kredita, obustava (samodoprinosi, sindikati, alimentacije...), obračun troškova prevoza u javnom saobraćaju, obračun dividende i učešća u dobiti

Pregled i štampa svih evidencija, spiskova, lista, virmana... Pregled, štampa i mogućnost izmene Ugovora o radu, Aneksa ugovora, Rešenja o prestanku radnog odnosa, Rešenja o godišnjem odmoru, Proseka zarada, Kartica evidencije...

Izvoz virmana u sve programe za elektronsko bankarstvo.

Usaglašen sa sistemom objedinjene naplate poreza i doprinosa. Sadrži obrazac PPP-PD u stampanom i elektronskom obliku (XML fajl za slanje na portal ePorezi).Saznaj više

Hard Copy - arhiviranje podataka

verzija: 1.00

od 11.08.2009

Besplatan program koji će sačuvati vaše zdravlje i mentalno stanje... Pod uslovom da se setite da ga pokrenete.
Jednostavan korisnički interfejs koji vam omogućava da brzo i lako sačuvate vaše podatke.
Za manje od minuta podesite program, a onda je dovoljan jedan klik da vaši podaci budu sačuvani u ZIP formatu.
U slučaju havarije na računaru ili bilo koje druge situacije koja može prouzrokovati gubitak podataka, lako ćete ih povratiti bez muke i nervoze.
Program nije ograničen na arhiviranje HARD office aplikacija.

Saznaj više