kontakt

office@infuse.co.rs

Stranica ažurirana 12.01.2023.

 • 12.01.2023

  objavljeno u (Sl.Glasnik 138/2022 )
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • 12.01.2023

  objavljeno u (Sl.Glasnik 138/2022)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

 • 12.01.2023

  objavljeno u (Sl.Glasnik 138/2022)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 12.01.2023

  objavljeno u (Sl.Glasnik 138/2022)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

 • 25.03.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 96/2021)
  Zakon o fiskalizaciji

 • 25.03.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 6/2020)
  Zakon o arhivskoj gradji i arhivskoj delatnosti

 • 27.12.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 118/2021)
  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - VAZI OD 17.12.2021.

 • 27.12.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 118/2021)
  Zakon o porezu na dohodak gradjana

 • 31.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 52/2021)
  Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju - Vazi od 01.06.2021.

 • 05.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 44/2021)
  Zakon o elektronskom fakturisanju

 • 05.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 73/2019 i 44/2021)
  Zakon o racunovodstvu - preciscen tekst

 • 05.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 44/2021)
  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst

 • 05.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 44/2021)
  Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst

 • 10.02.2020

  objavljeno u (Sl.Glasnik 05/2020)
  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2019)
  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2019)
  Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju - preciscen tekst

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2019)
  Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje-preciscen tekst

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

 • 07.08.2018

  (preuzeto sa sajta Poreske uprave)
  Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV (NOVO - Jul 2018.godine)

 • 08.02.2018


  Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV

 • 24.01.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transkacijama - pocetak primene 01.03.2018

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o porezu na dodatu vrednost - preciscen tekst - vazi od 01.01.2018.

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima sa obavezno socijalno osiguranje

 • 11.04.2016


  Zakon o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr., 12/98, 59/98 i 74/99)

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 112/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 112/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 112/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 112/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 112/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 106/2015)
  Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 103/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • 14.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 83/2015)
  Zakon o porezu na dodatu vrednost - prečišćen tekst zaključno sa

 • 12.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 83/2015)
  Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 55/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 142/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 142/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 142/2014)
  Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 142/2014)
  Zakon o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 139/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 139/2014)
  Zakon o platnim uslugama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/07)
  Zakon o PDV - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 61/07)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 84/04)
  Zakon o PDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Akcizama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 43/11)
  Zakon o izmenama Zakona o Akcizama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 52/2021)
  Zakon o izmenama Zakona o Akcizama (Sl.Glasnik 101/10)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31/09)
  Zakon o izmenama Zakona o Akcizama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 05/09)
  Zakon o Akcizama - Preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 05/09)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeca

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 18/10)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeca

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 25/01)
  Zakon o porezu na dobit

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 57/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 50/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 18/10)
  Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 18/10)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 18/10)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 44/09)
  Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31/09)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/06)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republickim administrativnim taksama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 53/10)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 20/09)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/07)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31_11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/06)
  Zakon o deviznom poslovanju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 75/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 57/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/2013)
  Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 57/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 52/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/10)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 30/10)
  Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 107/09)
  Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31/09)
  Zakon o izmeni Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 05/09)
  Zakon o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 05/09)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 102/08)
  Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu odredjenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 102/08)
  Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/06)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 75/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 32/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 88/10)
  Zakon o izmeni Zakona o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/10)
  Zakon o sprecavanju zlostavljanja na radu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 104/09)
  Zakon o mirnom resavanju radnih sporova - preciscen tekst zakljucno sa izmenama iz (Sl.Glasnik 104/09)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/09)
  Zakon o radu - preciscen tekst zakljucno sa izmenama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/09)
  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposljavanju osoba sa invaliditetom

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/09)
  Zakon o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/05)
  Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/2013)
  Zakon o faktoringu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 73/10)
  Zakon o zastiti potrosaca

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 53/10)
  Zakon o trgovini

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 104/09)
  Zakon o klasifikaciji delatnosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 41/09)
  Zakon o elektronskoj trgovini

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 98/2013)
  Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/2013)
  Zakon o računovodstvu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/2013)
  Zakon o reviziji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

 • 14.9.2012.


  Spisak naknada koje su ukinute na sednici Vlade Republike Srbije odrzanoj 14.9.2012. godine

 • objavljeno u
  Spisak naknada koje su ukinute izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o republickim administrativnim taksama i Zakona o duvanu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/2009)
  Zakon o upravljanju otpadom

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/2009)
  Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 99/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 99/11)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o preuzimanju akcionarskih drustava

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 99/11)
  Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 99/11)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim drustvima

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/11)
  Zakon o privrednim drustvima

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 95/10)
  Zakon o duvanu - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 95/10)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 30/10)
  Zakon o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 30/10)
  Zakon o sumama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 18/10)
  Carinski zakon

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 111/09)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o racunovodstvu i reviziji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 104/09)
  Zakon o autorskom i srodnim pravima

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 104/09)
  Zakon o stecaju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 51/09)
  Zakon o elektronskom dokumentu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/09)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/07)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/07)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31/11)
  Zakon o platnom prometu -Preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 31/11)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 46/06)
  Zakon o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 46/06)
  Zakonik o krivicnom postupku

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 46/06)
  Zakon o preuzimanju akcionarskih drustava

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 46/06)
  Zakon o racunovodstvu i reviziji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 34/06)
  Zakon o dopunama zakona o zadrugama


 • Zakon o zadrugama