Zakoni

NOVO

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 118/2021) - VAZI OD 17.12.2021.

Zakon o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 118/2021)

Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (Sl.Glasnik 52/2021) - Vazi od 01.06.2021.

Zakon o elektronskom fakturisanju (Sl.Glasnik 44/2021)

Zakon o racunovodstvu - preciscen tekst (Sl.Glasnik 73/2019 i 44/2021)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst (Sl.Glasnik 44/2021)

Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst (Sl.Glasnik 44/2021)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst (Sl.Glasnik 05/2020)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst (Sl.Glasnik 86/2019)

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju - preciscen tekst (Sl.Glasnik 86/2019)

Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst (Sl.Glasnik 86/2019)

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje-preciscen tekst (Sl.Glasnik 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (Sl.Glasnik 95/2018)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu (Sl.Glasnik 95/2018)

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV (NOVO - Jul 2018.godine)

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV
(preuzeto sa sajta Poreske uprave)

Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV

Zakon o izmenama i dopunama zakona o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transkacijama (Sl. glasnik RS 113/2017) - pocetak primene 01.03.2018

Zakon o porezu na dodatu vrednost - preciscen tekst (Sl.Glasnik RS 113/2017) - vazi od 01.01.2018.

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima sa obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS 113/2017)

Zakon o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr., 12/98, 59/98 i 74/99)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 112/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 112/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 112/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 112/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (Sl.Glasnik 112/2015)

Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.Glasnik 106/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl.Glasnik 103/2015)

Zakon o porezu na dodatu vrednost - prečišćen tekst zaključno sa (Sl.Glasnik 83/2015)

Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 83/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl.Glasnik 55/2015)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl.Glasnik 142/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 142/2014)

Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 142/2014)

Zakon o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 142/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (Sl.Glasnik 139/2014)

Zakon o platnim uslugama (Sl.Glasnik 139/2014)

PDV

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o PDV - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 61/07)

Zakon o PDV (Sl.Glasnik 84/04)

Akcize

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Akcizama (Sl.Glasnik 101/11)

Zakon o izmenama Zakona o Akcizama (Sl.Glasnik 43/11)

Zakon o izmenama Zakona o Akcizama (Sl.Glasnik 101/10)

Zakon o izmenama Zakona o Akcizama (Sl.Glasnik 31/09)

Zakon o Akcizama - Preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 05/09)

Porez na dobit

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeca (Sl.Glasnik 101/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeca (Sl.Glasnik 18/10)

Zakon o porezu na dobit (Sl.Glasnik 25/01)

Porez na dohodak gradjana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.Glasnik 57/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 50/11)

Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 18/10)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 18/10)

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 44/09)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 31/09)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana (Sl.Glasnik 62/06)

Medjunarodni ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

Albanija | Austrija | Azerbejdzan | Belgija | Belorusija | Bosna i Hercegovina | Bugarska | Ceska | Crna Gora | Danska | DNR Koreja | Egipat | Estonija | Finska | Francuska | Grcka | | Gruzija | Holandija | Hrvatska | Hong Kong | Indija | Indonezija | Iran | Irska | Italija | Izrael | Japan | Jermenija | Kanada | Katar | Kazahstan | Kina | Kipar| Kuvajt | Letonija | Libija | Litvanija | Luksemburg | Madjarska | Makedonija | Malta | Moldavija | Nemacka | Norveska | Pakistan | Poljska | Rep.Koreja | Rumunija | Rusija | San Marino | Singapur | Slovacka | Slovenija | Spanija | Sri Lanka | Svajcarska | Svedska | Tunis | Turska | Ujedinjeni Emirati | Ukrajina | Vel.Britanija | Vijetnam

Poreski postupak i poreska administracija

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republickim administrativnim taksama (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 101/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 53/10)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 20/09)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (Sl.Glasnik 61/07)

Devizno poslovanje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (Sl.Glasnik 31_11)

Zakon o deviznom poslovanju (Sl.Glasnik 62/06)

Doprinosi za socijalno, zdravstveno i PIO osiguranje

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 75/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 57/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 62/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 101/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.Glasnik 57/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 52/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 101/10)

Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (Sl.Glasnik 30/10)

Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 107/09)

Zakon o izmeni Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje (Sl.Glasnik 31/09)

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl.Glasnik 05/09)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 05/09)

Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu odredjenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 102/08)

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje (Sl.Glasnik 102/08)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.Glasnik 62/06)

Rad i radni odnosi

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sl.Glasnik 75/2014)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu (Sl.Glasnik 32/2013)

Zakon o izmeni Zakona o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti (Sl.Glasnik 88/10)

Zakon o sprecavanju zlostavljanja na radu(Sl.Glasnik 36/10)

Zakon o mirnom resavanju radnih sporova - preciscen tekst zakljucno sa izmenama iz (Sl.Glasnik 104/09)

Zakon o radu - preciscen tekst zakljucno sa izmenama iz (Sl.Glasnik 36/09)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposljavanju osoba sa invaliditetom (Sl.Glasnik 36/09)

Zakon o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti (Sl.Glasnik 36/09)

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl.Glasnik 101/05)

Trgovina

Zakon o faktoringu (Sl.Glasnik 62/2013)

Zakon o zastiti potrosaca (Sl.Glasnik 73/10)

Zakon o trgovini (Sl.Glasnik 53/10)

Zakon o klasifikaciji delatnosti (Sl.Glasnik 104/09)

Zakon o elektronskoj trgovini (Sl.Glasnik 41/09)

Ostalo

Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (Sl.Glasnik 98/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu (Sl.Glasnik 108/13)

Zakon o računovodstvu (Sl.Glasnik 62/2013)

Zakon o reviziji (Sl.Glasnik 62/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (Sl.Glasnik 47/2013)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama (Sl.Glasnik 93/2012)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu (Sl.Glasnik 93/2012)

Spisak naknada (jos 63) koje su ukinute na sednici Vlade Republike Srbije odrzanoj 14.9.2012. godine

Spisak naknada koje su ukinute izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o republickim administrativnim taksama i Zakona o duvanu

Zakon o upravljanju otpadom (Sl.Glasnik 36/2009)

Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu (Sl.Glasnik 36/2009)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (Sl.Glasnik 99/11)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o preuzimanju akcionarskih drustava (Sl.Glasnik 99/11)

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Sl.Glasnik 99/11)

Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim drustvima (Sl.Glasnik 99/11)

Zakon o privrednim drustvima (Sl.Glasnik 36/11)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu (Sl.Glasnik 31/11)

Zakon o duvanu - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 95/10)

Zakon o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu (Sl.Glasnik 30/10)

Zakon o sumama (Sl.Glasnik 30/10)

Carinski zakon (Sl.Glasnik 18/10)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o racunovodstvu i reviziji (Sl.Glasnik 111/09)

Zakon o autorskom i srodnim pravima (Sl.Glasnik 104/09)

Zakon o stecaju (Sl.Glasnik 104/09)

Zakon o elektronskom dokumentu (Sl.Glasnik 51/09)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama (Sl.Glasnik 36/09)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu (Sl.Glasnik 61/07)

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi (Sl.Glasnik 61/07)

Zakon o platnom prometu -Preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 31/11)

Zakon o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.Glasnik 46/06)

Zakonik o krivicnom postupku (Sl.Glasnik 46/06)

Zakon o preuzimanju akcionarskih drustava (Sl.Glasnik 46/06)

Zakon o racunovodstvu i reviziji (Sl.Glasnik 46/06)

Zakon o dopunama zakona o zadrugama (Sl.Glasnik 34/06)

Zakon o zadrugama

Vesti

Istorija promena na InfUse sajtu

azurirano 24.01.2022.

Narodna Skupstina Srbije - aktuelno

dnevno azurirano

Narodna Skupstina Srbije - predlozi

dnevno azurirano

Kursna lista

Vremenska prognoza