kontakt

office@infuse.co.rs

Stranica ažurirana 12.01.2023.

 • 12.01.2023

  objavljeno u (Sl.Glasnik 138/2022 )
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • 12.01.2023

  objavljeno u (Sl.Glasnik 138/2022)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

 • 12.01.2023

  objavljeno u (Sl.Glasnik 138/2022)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 12.01.2023

  objavljeno u (Sl.Glasnik 138/2022)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

 • 20.05.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 59/2022 - vazi od 21.05.2022)
  Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst)

 • 08.04.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 46/2022)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i načinu dostave prateće i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu i postupku elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i načinu primene standarda elektronskog fakturisanja

 • 08.04.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 46/2022)
  Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, načinu pristupanja i korišćenja sistema elektronskih faktura i načinu korišćenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura

 • 08.04.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 46/2022)
  Uredba o dopuni Uredbe o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku

 • 08.04.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 46/2022)
  Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama

 • 12.05.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 57/2022 - vazi od 13.05.2022)
  Pravilnik o vrstama fiskalnih racuna, tipovima transakcija, nacinima placanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog racuna

 • 12.05.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 57/2022)
  Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst)

 • 12.05.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 49/2022)
  Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst)

 • 12.05.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 49/2022)
  Pravilnik o vrstama fiskalnih racuna, tipovima transakcija, nacinima placanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog racuna

 • 25.03.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 96/2021)
  Zakon o fiskalizaciji

 • 25.03.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 6/2020)
  Zakon o arhivskoj gradji i arhivskoj delatnosti

 • 25.03.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 34/2022)
  Pravilnik o obrascu arhivske knjige

 • 25.03.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 33/2022)
  Obrazac PPDG-2R – Poreska prijava za utvrdjivanje godisnjeg poreza na dohodak gradjana - u primeni od 19.03.2022

 • 25.03.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 6/2020)
  Obrazac AK - Arhivska knjiga

 • 10.01.2022

  Delatnosti koje su oslobodjene obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a koje imaju obavezu evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uredjaja (od 01.05.2022)

 • 10.01.2022

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 117/2021)
  Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uredjaja

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik RS 129/2021)
  Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i nacinu cuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i nacinu obezbedjivanja verodostojnosti i integriteta sadrzine faktura u papirnom obliku

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik RS 129/2021)
  Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i nacinu koriscenja sistema za upravljanje fakturama

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik 10/2022 - vazi od 05.02.2022)
  Pravilnik o vrstama fiskalnih racuna, tipovima transakcija, nacinima placanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog racuna

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl.Glasnik br.132 od 30.12.2021.)
  Novi Katalog vrste prihoda

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 132/2021)
  Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 129/2021)
  Pravilnik o izmenama Pravilnika o elementima elektronske fakture, formi i nacinu dostave pratece i druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, nacinu i postupku elektronskog evidentiranja obracuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura i nacinu primene standarda elektronskog fakturisanja

 • 03.01.2022

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 129/2021)
  Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o nacinu i postupku registrovanja za pristup sistemu elektronskih faktura, nacinu pristupanja i koriscenja sistema elektronskih faktura i nacinu koriscenja podataka koji su dostupni u sistemu elektronskih faktura

 • 27.12.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 127/2021)
  Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost

 • 27.12.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 118/2021)
  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - VAZI OD 17.12.2021.

 • 27.12.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 118/2021)
  Zakon o porezu na dohodak gradjana

 • 31.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 52/2021)
  Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju - Vazi od 01.06.2021.

 • 05.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 37/2021)
  Pravilnik o Porezu na dodatu vrednost

 • 05.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 44/2021)
  Zakon o elektronskom fakturisanju

 • 05.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 73/2019 i 44/2021)
  Zakon o racunovodstvu - preciscen tekst

 • 05.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 44/2021)
  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst

 • 05.05.2021

  objavljeno u (Sl.Glasnik 44/2021)
  Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst

 • 05.05.2021

  Obrazac ZOPPPDV – Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

 • 05.05.2021

  Obrazac OOPPPDV – Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

 • 05.05.2021

  Obrazac PII – Potvrda o izvršenom izvozu

 • 05.05.2021

  Obrazac ZPPPDV – zahtev putnika za povraćaj PDV

 • 05.05.2021

  Obrazac SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV

 • 05.05.2021

  Obrazac LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava

 • 05.05.2021

  Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost

 • 05.05.2021

  Obrazac PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju PDV

 • 05.05.2021

  Obrazac EZPPPDV – Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV

 • 05.05.2021

  Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __ do __ 20__. godine

 • 05.05.2021

  Obrazac PPPDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

 • 05.05.2021

  Obrazac ZBPDV – Zahtev za bisanje iz evidencije obveznika PDV

 • 05.05.2021

  Obrazac PBPDV – Potvrda o bisanju iz evidencije obveznika PDV

 • 05.05.2021

  Obrazac REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju

 • 05.05.2021

  Obrazac REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju

 • 05.05.2021

  Obrazac REF 3 – Zahtev za tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju

 • 05.05.2021

  Obrazac REF 4 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju

 • 05.05.2021

  Obrazac RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV

 • 05.05.2021

  Obrazac IKPS – PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan

 • 10.02.2020

  objavljeno u (Sl.Glasnik 05/2020)
  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl.Glasnik br.96 od 31.12.2019.
  Novi Katalog vrste prihoda - od 31.12.2019

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 96/2019)
  Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst - važi od 31.12.2019.

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl.glasnik RS broj 3/2020)

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2019)
  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje - preciscen tekst

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2019)
  Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju - preciscen tekst

 • 04.02.2020

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2019)
  Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst

 • 04.02.2020

  Obrazac PPD - Zahtev za povracaj placenih poreza i doprinosa po osnovu zarada novozaposlenih lica (Sl.glasnik RS broj 3/2020) - vazi od 25.01.2020.
  Pogledajte pravilnik vezan za Obrazac PPD - OVDE

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje-preciscen tekst

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2018)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl.Glasnik br.104 od 28.12.2018.)
  Novi Katalog vrste prihoda - od 29.12.2018

 • 08.01.2019

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 104/2018)
  Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst - važi od 29.12.2018.

 • 07.08.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 60/2018)
  Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV - preciscen tekst

 • 07.08.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 60/2018)
  Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

 • 07.08.2018

  (preuzeto sa sajta Poreske uprave)
  Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV (NOVO - Jul 2018.godine)

 • 07.08.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 59/2018)
  Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura - važi od 08.08.2018.

 • 19.03.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 20/2018)
  Novi Katalog vrste prihoda - od 17.03.2018

 • 19.03.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 20/2018)
  Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku - preciscen tekst - važi od 17.03.2018.

 • 19.03.2018

  objavljeno u

 • 19.03.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 20/2018)
  Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica - važi od 01.04.2018.

 • 19.03.2018

  objavljeno u
  Katalog vrste prihoda za obrazac PDPO/S i PP KDZN

 • 08.02.2018


  Korisnicko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obracuna PDV – Obrascu POPDV

 • 24.01.2018

  objavljeno u (Sl. glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o rokovima izmirenja novcanih obaveza u komercijalnim transkacijama - pocetak primene 01.03.2018

 • 07.08.2018

  Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV

 • 05.01.2018

  Popisna lista robe

 • 05.01.2018

  Popis robe sa protekom roka trajanja

 • 05.01.2018

  Popisna lista reprodukcionog materijala

 • 05.01.2018

  Popisna lista nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava

 • 05.01.2018

  Popisna lista zaliha dobara obveznika koji se brisu iz sistema PDV

 • 05.01.2018

  Popis robe u prometu na malo radi utvrdjivanja normiranog rashoda

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o porezu na dodatu vrednost - preciscen tekst - vazi od 01.01.2018.

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o radu

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana

 • 18.12.2017

  objavljeno u (Sl.glasnik RS 113/2017)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o doprinosima sa obavezno socijalno osiguranje

 • 11.04.2016


  Zakon o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja ("Sl. list SRJ", br. 31/96, 34/96-ispr., 12/98, 59/98 i 74/99)

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostavaruju nerezidenta i rezidentna lica

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji, odnosno stečaju

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 112/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 112/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 112/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 112/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 112/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 106/2015)
  Zakon o izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju

 • 03.03.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 103/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • 25.02.2016

  objavljeno u (Sl.Glasnik 14/2016)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku - sadrzi NOVI KATALOG VRSTE PRIHODA

 • 04.12.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 99/2015)
  Pravilnik o evidenciji prometa

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 86/2015)
  Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu

 • 26.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 84/2015)
  Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

 • 14.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 83/2015)
  Zakon o porezu na dodatu vrednost - prečišćen tekst zaključno sa

 • 12.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 83/2015)
  Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 55/2015)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 142/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 142/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 142/2014)
  Zakon o izmeni Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 142/2014)
  Zakon o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 139/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

 • 01.10.2015

  objavljeno u (Sl.Glasnik 139/2014)
  Zakon o platnim uslugama

 • 30.06.2014

  Poreska prijava poreza na dodatu vrednost PP PDV (Sl.Glasnik 66/2014)

 • 05.03.2014

  Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti PB-2 (Sl.Glasnik 23/2014)

 • 05.03.2014

  Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode samostalne delatnosti PPDG-1 P (Sl.Glasnik 24/2014)

 • 05.03.2014

  Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PPDG-1 S (Sl.Glasnik 24/2014)

 • 14.02.2014

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika PP-OPO (Sl.Glasnik 77/13)

 • 15.01.2014

  Pojedinacna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima PPP-PD (Sl.Glasnik 118/13)

 • 15.01.2014

  Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku PPP-PO (Sl.Glasnik 118/13)

 • 12.12.2013

  Pojedinacna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima PPP-PD izmena 28.11.2013 (obrazac u primeni od 01.01.2014)

 • 12.12.2013

  Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku PPP-PO izmena 28.11.2013 (obrazac u primeni od 01.01.2014)

 • 12.12.2013

  Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31.decembra 2013.godine PP-PD S izmena 28.11.2013 (obrazac u primeni od 01.01.2014)
  NAPOMENA: Obrazac PPP-PD S je brisan iz Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (SL.Glasnik 118/13)

 • 02.09.2013

  Pojedinacna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima PPP-PD (obrazac u primeni od 01.01.2014)

 • 02.09.2013

  Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku PPP-PO (obrazac u primeni od 01.01.2014)

 • 02.09.2013

  Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31.decembra 2013.godine PP-PD S (obrazac u primeni od 01.01.2014)

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade PP OD

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na naknade zarada na teret drugih isplatilaca PP OD-1

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD-O

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na ličnu zaradu preduzetnika, odnosno poljoprivrednika PP OD-P

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade PP OPJ

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na zarade na primanja iz člana 18. zakona iznad neoporezivog iznosa PP OPJ-1

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine PP OPJ-2

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od kapitala PP OPJ-3

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari PP OPJ-4

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobitke od igara na sreću i na prihode od osiguranja lica PP OPJ-5

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na prihode sportista i sportskih stručnjaka i na druge prihode (ugovor o delu, dopunski rad, trgovinsko zastupanje, primanja članova organa uprave, naknada poslanicima i odbornicima, naknada po osnovu poslova odbrane i zaštite, primanja stečajnih upravnika, sudskih veštaka, sudija porotnika i sudskih tumača i dr.primanja) PP OPJ-6

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode (prihodi članova učeničke zadruge, članova omladinske i studentske zadruge do navršenih 26 godina života ako su na školovanju i prihodi od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja) PP OPJ-7

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na druge prihode - primanja iznad neoporezivog iznosa (stipendije i krediti učenika i studenata, hranarine sportista amatera, pomoć za slučaj smrti, putni troškovi i druga primanja koja po prirodi predstavljaju naknadu troškova) PP OPJ-8

 • 23.07.2013

  Poreska prijava o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknadu koju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica PPDSO

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/07)
  Zakon o PDV - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 61/07)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 84/04)
  Zakon o PDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Akcizama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 43/11)
  Zakon o izmenama Zakona o Akcizama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 52/2021)
  Zakon o izmenama Zakona o Akcizama (Sl.Glasnik 101/10)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31/09)
  Zakon o izmenama Zakona o Akcizama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 05/09)
  Zakon o Akcizama - Preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 05/09)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeca

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 18/10)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeca

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 25/01)
  Zakon o porezu na dobit

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 57/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 50/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 18/10)
  Zakon o porezu na dohodak gradjana - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 18/10)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 18/10)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 44/09)
  Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31/09)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/06)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republickim administrativnim taksama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 53/10)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 20/09)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/07)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31_11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/06)
  Zakon o deviznom poslovanju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 75/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 57/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/2013)
  Zakon o izmeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 57/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 52/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/10)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 30/10)
  Zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 107/09)
  Zakon o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31/09)
  Zakon o izmeni Zakona o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 05/09)
  Zakon o izmeni i dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 05/09)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 102/08)
  Zakon o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu odredjenih poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 102/08)
  Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/06)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 75/2014)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 32/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 88/10)
  Zakon o izmeni Zakona o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/10)
  Zakon o sprecavanju zlostavljanja na radu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 104/09)
  Zakon o mirnom resavanju radnih sporova - preciscen tekst zakljucno sa izmenama iz (Sl.Glasnik 104/09)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/09)
  Zakon o radu - preciscen tekst zakljucno sa izmenama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/09)
  Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zaposljavanju osoba sa invaliditetom

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/09)
  Zakon o zaposljavanju i osiguranju za slucaj nezaposlenosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 101/05)
  Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/2013)
  Zakon o faktoringu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 73/10)
  Zakon o zastiti potrosaca

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 53/10)
  Zakon o trgovini

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 104/09)
  Zakon o klasifikaciji delatnosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 41/09)
  Zakon o elektronskoj trgovini

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 98/2013)
  Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 108/13)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/2013)
  Zakon o računovodstvu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/2013)
  Zakon o reviziji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 47/2013)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalnim kasama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu


 • Spisak naknada koje su ukinute na sednici Vlade Republike Srbije odrzanoj 14.9.2012. godine

 • objavljeno u
  Spisak naknada koje su ukinute izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Zakona o republickim administrativnim taksama i Zakona o duvanu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/2009)
  Zakon o upravljanju otpadom

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/2009)
  Zakon o ambalazi i ambalaznom otpadu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 99/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 99/11)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o preuzimanju akcionarskih drustava

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 99/11)
  Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 99/11)
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim drustvima

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/11)
  Zakon o privrednim drustvima

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31/11)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 95/10)
  Zakon o duvanu - preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 95/10)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 30/10)
  Zakon o zastiti stanovnistva od izlozenosti duvanskom dimu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 30/10)
  Zakon o sumama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 18/10)
  Carinski zakon

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 111/09)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o racunovodstvu i reviziji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 104/09)
  Zakon o autorskom i srodnim pravima

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 104/09)
  Zakon o stecaju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 51/09)
  Zakon o elektronskom dokumentu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 36/09)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim komorama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/07)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/07)
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj tarifi

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 31/11)
  Zakon o platnom prometu -Preciscen tekst zakljucno sa (Sl.Glasnik 31/11)

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 46/06)
  Zakon o trzistu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 46/06)
  Zakonik o krivicnom postupku

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 46/06)
  Zakon o preuzimanju akcionarskih drustava

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 46/06)
  Zakon o racunovodstvu i reviziji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 34/06)
  Zakon o dopunama zakona o zadrugama


 • Zakon o zadrugama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2012)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrdivanju dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 4/2012)
  Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

 • Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata

 • Pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga - preciscen tekst - azurno zakljucno sa Sl.Glasnik br.109/09

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 120/12)
  Pravilnik o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 18/2012)
  Pravilnik o nacinu podnosenja poreske prijave elektronskim putem

 • Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o PDV

 • Pravilnik o utvrdjivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o PDV

 • Pravilnik o utvrdjivanju sta se smatra promenom namene stambenog objekta, kao i o nacinu i postupku utvrdjivanja i placanja razlike PDV u slucaju promene namene objekta

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 29/11)
  Pravilnik o utvrdjivanju dobara i usluga ciji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV -azurno sa (Sl.Glasnik 29/11)

 • Pravilnik o obliku, sadrzini i nacinu vodjenja evidencije o PDV

 • Pravilnik o nacinu utvrdjivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka

 • Pravilnik o nacinu utvrdjivanja, placanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadrzaju zbirne poreske prijave o obracunatom i placenom porezu po odbitku

 • Pravilnik o utvrdjivanju opreme i objekata za vrsenje delatnosti i o nacinu utvrdjivanja srazmernog poreskog odbitka i sprovodjenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vrsenje delatnosti

 • Pravilnik o utvrdjivanju opreme i objekata za vrsenje delatnosti i o nacinu sprovodjenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vrsenje delatnosti

 • Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na refundaciju placenog PDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 63/07)
  Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povracaj PDV i o nacinu i postupku refakcije PDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 120/08)
  Pravilnik o obliku i sadrzini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadrzini poreske prijave PDV

 • Pravilnik o dopuni pravilnika o nacinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobodjenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 24/11)
  Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobodjenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

 • Pravilnik o nacinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV

 • Pravilnik o utvrdjivanju sta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, pruzanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade i o utvrdjivanju uobicajenih kolicina poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti

 • Pravilnik o utvrdjivanju novoizgradjenih gradjevniskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata ciji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV

 • Pravilnik o utvrdjivanju dobara koja se smatraju umetnickim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

 • Pravilnik odredjivanju slucajeva u kojima nema obaveze izdavanja racuna i o racunima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci

 • Pravilnik o kriterijumima za odredjivanje velikih poreskih obveznika i o vrstama poreza za koje CVPO izvrsava poslove iz nadleznosti Poreske Uprave

 • Pravilnik o nacinu podnosenja poreske prijave elektronskim putem

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 13/2012)
  Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dobit pravnih lica

 • Pravilnik izmenama i dopunama Pravilnika o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit preduzeca

 • Pravilnik o sadrzaju poreske prijave za obracun poreza na dobit preduzeca

 • Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) - obveznike poreza na dobit preduzeca

 • Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dobit preduzeca

 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obliku i sadrzini obavestenja iz clana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama

 • Pravilnik o obliku i sadrzini obavestenja iz clana 18. stav 3. Zakona o fiskalnim kasama

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 56/2013)
  Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 95/2012)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o nacinu obracunavanja i placanja akcize, vrsti, sadržini i nacinu vodenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obracuna akcize

 • Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje i oduzimanje akcizne dozvole, nacinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladiste i vodjenje evidencije u akciznom skladistu

 • Pravilnik o sadrzini, vrsti podataka i nacinu vodjenja registra proizvodjaca alkoholnih pica

 • Pravilnik o nacinu obracunavanja i placanja akcize, vrsti, sadrzini i nacinu vodjenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obracuna akcize

 • Pravilnik o nacinu i postupku utvrdjivanja ispunjenosti uslova za cigarete drugih proizvodjaca koje se smatraju cigaretama proizvedenim u zemlji

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/2013)
  Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

 • Pravilnik o obrascu pojedinacne poreske prijave (PPP) o obracunatom i placenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda

 • Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obracunatim i placenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku

 • Pravilnik o obrascu prijave za utvrdjivanje obaveze doprinosa za obavezno osiguranje za samostalne umetnike

 • Pravilnik o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima o znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dohodak gradjana za prihode od samostalne delatnosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 66/2014)
  Katalog vrste prihoda

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 66/2014)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku

 • objavljeno u (S.Glasnik 77/13)
  PRAVILNIK o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 118/13)
  Pravilnik o Poreskoj prijavi za porez po odbitku
  Napomena: Pripadajuce obrasce PPP-PD i PPP-PO mozete pronaci na stranici Obrasci

 • Šifarnik vrste prihoda zarada 26.12.2013. - izmene označene crvnenim slovima

 • Šifarnik vrste prihoda van radnog odnosa - izmene od 26.12.2013.godine

 • Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (13.01.2014)

 • Predlog izmene Pravilnika o Poreskoj prijavi za porez po odbitku - predlog prečišćenog teksta

 • objavljeno u
  Predlog izmene Kataloga vrste prihoda

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 74/2013)
  Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 74/2013)
  Katalog vrsta prihoda - dodatak uz Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/2013)
  Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 56/2013)
  Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentni obveznik

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 61/2013)
  Pravilnik o sadržaju poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 16/13)
  Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o informativnoj poreskoj prijavi - preciscen tekst

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 13/2012)
  Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o sadrzaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od znacaja za nacin utvrdjivanja poreza na dohodak gradjana na prihode od samostalne delatnosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 62/10)
  Pravilnik o pravilima ponasanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zastitom od zlostavljanja na radu

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 84/05)
  Pravilnik o postupku mirnog resavanja radnog spora - preciscen tekst

 • Pravilnik o nacinu i postupku procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini

 • Pravilnik o sadrzini prijave za upis u Registar poslodavaca

 • Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje lica sa invaliditetom

 • Pravilnik o nacinu i postupku obracunavanja i placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica sa invaliditetom

 • Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje pripravnika i lica mladjih od 30 godina

 • Pravilnik o nacinu i postupku obracunavanja i placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za pripravnike i novozaposlena lica mladja od 30 godina

 • Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje lica starijih od 45 godina

 • Pravilnik o nacinu i postupku obracunavanja i placanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina

 • Pravilnik o nacinu i postupku ostvarivanja poreske olaksice za zaposljavanje novih radnika iz clana 21b Zakona o porezu na dohodak gradjana

 • Pravilnik o nacinu i postupku utvrdjivanja poreske osnovice poreza na dohodak gradjana na neprijavljene prihode unakrsnom procenom

 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na prihode gradjana

 • objavljeno u (Sl. glasnik 20/2014)
  Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 118/2013)
  Pravilnik o kontnom okviru i sadrzini racuna u kontnom okviru za privredna drustva,zadruge i preduzetnike

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 48/2013)
  Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

 • Pravila racunske i logicke kontrole finansijskih izvestaja za privredna drustva i zadruge, druga pravna lica, preduzetnike, ogranke stranih pravnih lica i davaoce finansijskog lizinga

 • Pravilnik o nacinu obracunavanja poreza na premije nezivotnih osiguranja i o sadrzini i nacinu vodjenja evidencije koja obezbedjuje vrsenje kontrole obracuna i placanja poreza na premije nezivotnih osiguranja

 • Pravilnik o obrascu poreske prijave o obracunatom i placenom porezu po odbitku i pripadajucim doprinosima od strane fizickog lica kao poreskog obveznika

 • Pravilnik o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoci za unistenja i ostecenja imovine, organizovane socijalne i humanitarne pomoci, stipendija i kredita ucenika i studenata, hranarina sportista amatera i prava na poresko oslobodjenje za primanja po osnovu solidarne pomoci za slucaj bolesti

 • Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva

 • Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu

 • Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obracunatom i placenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici - pravna lica

 • Pravilnik o nacinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i nacinu utvrdjivanja amortizacije za poreske svrhe

 • Pravilnik o nacinu utvrdjivanja pocetne vrednosti zaplenjene nepokretnosti poreskog obveznika

 • Pravilnik o postupku sa pokretnim stvarima oduzetim u toku poreske kontrole

 • Pravilnik o poreskom identifikacionom broju (PIB)

 • Pravilnik o nacinu i uslovima za placanje poreske obaveze putem kompenzacije

 • Pravilnik o placanju pojedinih poreza preko poreske blagajne

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 59/2013)
  Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

 • Uredba o klasifikaciji delatnosti

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 100/2012)
  Uredba o izmeni uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 63/2012)
  Uredba o posebnim uslovima prometa odredjene robe

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 94/2012)
  Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500

 • Informacija o primeni Uredbe o posebnim uslovima prometa odredjene robe (ogranicenje/smanjenje stope marze)

 • Uredba o posebnim uslovima prometa odredjene robe (ogranicenje/smanjenje stope marze)

 • Uredba o podsticanju zaposljavanja

 • Uredba o blizim uslovima za odlaganje placanja poreskog duga

 • Uredba o kolicini rashoda (kalo, rastur, lom) na koji se ne placa PDV

 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o kolicini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne placa akciza

 • Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i nacinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vodjenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obelezavanja cigareta i alkoholnih pica

 • Uredba o kolicini rashoda (kalo, rastur, lom) na koji se ne placa akciza

 • objavljeno u (S.Glasnik 15/2012)
  Uredba o blizim uslovima i nacinu vrsenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata (nezvanicno preciscen tekst)

 • Prilozi Uredbe o blizim uslovima i nacinu vrsenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata

 • Prilog 1 - Izvestaj o fakturisanim uslugama

 • Prilog 2 - Izvestaj o izvrsenom prebijanju dugovanja i potrazivanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga

 • Prilog 3 - Izvestaj o finansijskom efektu po prodaji placene robe koja se nalazi u inostranstvu i neposredno isporucuje u inostranstvo

 • Prilog 4 - Obracun o izvrsenju kompenzacionog posla

 • objavljeno u (S.Glasnik 14/2012)
  Uredba o uslovima i nacinu prebijanja dugovanja i potrazivanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga i izvestavanju Deviznog inspektorata o prebijanju

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 83/2012)
  Uredba o odredjivanju delatnosti kod cijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase

 • Uredba o uslovima, nacinu i postupku davanja subvencija za nabavku terminala za daljinsko ocitavanje dnevnih izvestaja iz fiskalne kase

 • Uredba o ostvarivanju prava fizickog lica - kupca dobara, odnosno korisnika usluga u sprovodjenju Zakona o fiskalnim kasama

 • Uredba o blizim uslovima, kriterijumima i elementima za pausalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti

 • Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom IOSI

 • Knjiga evidencije prometa i usluga KEPU

 • Prijemni-evidencioni list KR

 • Evidencija isplacene i vracene komisione robe KR-1

 • Dnevni izvestaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizickih lica KRI

 • Dnevni izvestaj isplacene i vracene robe komitentima-fizickim licima KRI-1

 • Dnevni pumpni izvestaj DPI

 • Obavestenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olaksicu po osnovu zaposljavanja lica starijih od 45 godina OPNR-S

 • Obavestenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olaksicu po osnovu zaposljavanja pripravnika OPNR-P

 • Obavestenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olaksicu po osnovu zaposljavanja lica mladjih od 30 godinama OPNR-M

 • Obavestenje o ostvarivanju/gubitku prava na poresku olaksicu po osnovu zaposljavanja lica sa invaliditetom OPNR-I

 • Obavestenje o ostvarivanju/gubitku poreske olaksice na osnovu zaposljavanja novih radnika iz clana 216 Zakona o porezu na dohodak gradjana OPNR

 • Obavestenje Ministarstva Finansija OBMF

 • Sluzbeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za licne potrebe nosioca prava LNPDV

 • Sluzbeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV SNPDV

 • Zahtev - Potvrda o poreskom oslobadjanju za obveznika PDV koji vrsi promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara, uz poresko oslobadjanje ZPPO-PDV

 • Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV ZBPDV

 • Zahtev stranog obveznika za refakciju REF 1

 • Zahtev humanitarne organizacije za refakciju REF 2

 • Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju REF 3A

 • Zahtev stranog drzavljanina za refakciju REF 4

 • Evidencija zahteva stranog drzavljanina za refakciju REF 4E

 • Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavnistva i medjunarodne organizacije za refakciju REF 5

 • Potvrda o izvršenom evidentiranju u Registru poslodavaca PERP

 • Potvrda o poreskom oslobadjanju za obveznika PDV, koji vrsi promet dobara ili usluga, odnosno uvoz dobara uz poresko oslobadjanje (za medjunarodne ugovore) PPO-PDV

 • Potvrda o izvrsenom evidentiranju za PDV PEPDV

 • Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV PBPDV

 • Potvrda o izvrsenom izvozu PII

 • Potvrda o izvrsenom otpremanju dobara POD

 • Informativna poreska prijava - Obrazac IPP

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Poreska prijava poreza na dodatu vrednost PPPDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Potvrda o izvrsenom evidentiranju za PDV PEPDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV ZBPDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 93/2012)
  Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV PBPDV

 • objavljeno u (Sl.Glasnik 11/2012)
  Poreska prijava o obracunatom i placenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentni obveznici-pravna lica PDP-O

 • Prijava za evidentiranje poslodavaca ERP

 • Prijava za evidentiranje obveznika PDV EPPDV

 • Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika PDV IEPDV

 • Poreska prijava poreza na dodatu vrednost PPPDV

 • Poreska prijava za akontaciono-konacno utvrdjivanje poreza na dobit preduzeca za nedobitne organizacije PDN

 • Poreska prijava za akontaciono-konacno utvrdjivanje poreza na dobit preduzeca PDP

 • Poreska prijava za akontaciono-konacno utvrdjivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti PPDG-1

 • Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na prihode od nepokretnosti PPDG-2

 • Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na kapitalne dobitke PPDG-3

 • Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i na druge na koje se porez ne placa po odbitku PPDG-4

 • Poreska prijava za utvrdjivanje godisnjeg poreza na dohodak gradjana PPDG-5

 • Prijava za utvrdjivanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za samostalne umetnike PPD-SU

 • Pojedinacna poreska prijava o obracunatom i placenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku na teret primaoca prihoda PPP

 • Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu (za pravna i fizicka lica, koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti, za imovinu koja sluzi za obavljanje delatnosti) PPI-1

 • Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu (za preduzetnike, za imovinu koja ne sluzi za obavljanje delatnosti) PPI-2

 • Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na nasledje i poklon PPI-3

 • Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na prenos apsolutnih prava PPI-4

 • Zapisnik o promeni poreske stope (primer popisne liste)

 • Iskorisceni iznos poreza na promet kao prethodni PDV IIPP PDV

 • Pretezan izvoz dobara u inostrantvo PID PDV 1

 • Izjava o preteznom izvozu dobara u inostranstvo u 2004 godini IPID PDV

 • Podaci o isporukama i dopremanju dobara obveznika PDV KM PDV

 • Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pica na kraju svakog meseca tekuce godine SZ

 • Izvestaj iz evidencije izvoznika duvana, fermentisanog duvana, odnosno duvanskih proizvoda IE-IDP

 • Uputstvo za popunjavanje Obrasca IE-IDP